Sidste nyt

Indkaldelse til generalforsamling

Klubbens årlige ordinære generalforsamling afholdes lørdag d. 9. marts 2024, kl. 10.00 I konfirmandhuset på Kirkeåsen over for Nærum Kirke.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse af forslag til budget, herunder fastlæggelse af  kontingenter.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (vælges i ulige år, for 2 år)

                                            Ernst Genckel er villig til valg frem til GF 2025

 1. Valg af kasserer (vælges i lige år, for 2 år)

                                            Eskil Bruun er på valg og villig til genvalg

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)

                                            Ditte Smith er på valg og villig til genvalg

                                            Lilian Holm er på valg og villig til genvalg

                                            Iben Borbye Redfern er på valg og villig til genvalg

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen

                                            Bestyrelsen foreslår Niels Elers Koch

                      10.Valg af revisor

                                            Arne Holm er villig til genvalg

                      11.Valg af revisorsuppleant

                                            Alice Malcolm er villig til genvalg

                      12.Eventuelt

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Under dagsordenens punkt 5 stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægter. Bestyrelsen har gennemgået de foreliggende vedtægter og vurderet at der er behov for en opdatering og modernisering. Forslaget til nye vedtægter udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling og er tillige tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er lagt til gennemsyn på klubbens hjemmeside under ”Sidste nyt” tirsdag d. 20. februar 2024. Til orientering ligger de nuværende vedtægter tilgængelige i bunden af hjemmesidens forside.

 

Bestyrelsens forslag til kontingent for sæsonen 1. april 2024 til 31. marts 2025

 

                                                                 Nuværende                     Forslag

Senior                                                         1450 kr.                         1475 kr.

Junior                                                           850 kr.                           875 kr.

Passiv                                                           150 kr.                            175 kr.

Senior Nabo (Holte, Vedbæk, Trørød)           850 kr.                           875 kr.

Indmeldelse                                               200 kr.                           225 kr.

 

Der er 50% rabat til den 2. og efterfølgende juniorer i samme husstand

  

Forslag fra medlemmer

Ifølge vedtægternes § 16 - Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Nyt fra betyrelsen

På bestyrelsesmødet onsdag d. 24. januar 2024 blev følgende besluttet:

 • Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 9. marts, kl. 10.00, hvor klubbens ordinære generalforsamling afholdes. Indkaldelse med dagsorden udsendes i februar.
 • Der etableres et spilleudvalg med Douglas Malcolm som formand. Udvalgets målsætning er at skabe mere aktivitet i klubben ved at arrangere turneringer for medlemmerne i sommersæsonen.
 • Sommerkalenderen ser foreløbig således ud (ret til ændringer forbeholdes):
  • 13./14. april - arbejdsweekend i klubhuset - klargøring til sæsonen
  • 27. april - Officiel åbning af klub og udendørs sæson
  • Uge 18 - Voksen tennis camp
  • Uge 27 - Voksen tennis camp
  • Uge 27 - Junior tennis camp
  • Uge 32 - Junior tennis camp
  • 28. september - Sæson afslutning udendørs
 • Den 1. juli 2024 fylder Nærum Tennisklub 90 år. Der arbejdes på at festligholde dagen i klubben i juni måned.
 • Efter aftale med holdlederne forventer vi at kunne tilmelde følgende turneringshold:
  • Herre M40 - holdleder Jacob Arenander
  • Motionshold dame/herre - holdleder Hans Jessen
  • Golden Age (60+) dame/herre - holdleder Lisa B. Christensen
  • Junior hold - holdleder Johan Stampe


                                    Nærmere information om de enkelte aktiviteter vil blive meddelt senere 


  Tennis med ukrainske gæster 14/10-23

  Søndag d. 14. oktober aftholdt NT i samarbejde med DGI igen et 3- timers tennis arrangement for ukrainske flygtninge bosiddende i Rudersdal Kommune. Denne gang foregik arrangementet om aftenen og heldigvis indendørs i Rundforbi Tennishal. Vejret på dagen var bl.a. meget stormende. En stor tak til Rema1000, Frydenlund Frugtplantage, Dansk Flygtningehjælp samt DGI, der alle medvirkede til at give vores gæster en dejlig tennis aften.

  Overskrifter for aftenen - tennis, leg og gode samtaler. Efterfølgende har NT fået 4 nye ukrainske medlemmer så tag godt i mod dem og hjælp dem godt igang.

  Formands skifte

  Jeg vil gerne orientere jer om, at fra den 26. oktober 2023 er jeg fratrådt som formand. Ernst Genckel tiltræder som fungerende formand indtil Generalforsamlingen  lørdag d. 9. marts 2024. Der er udsendt en e-mail til alle medlemmer med uddybende forklaring. 


  Mvh.

  Douglas Malcolm  

   

  Hyg inde

  Rundforbi Tennishal

  Husk at der i løbet af vinteren er "Hyg inde" i Tennishallen. Vi mødes til tennis fra 18.00-20.00 og spiser derefter sammen (egen mad og drikkevarer). Doubler sammensættes i forhold til tilmeldte/fremmødte spillere. 


  Der er plads til 30 deltagere efter "først til mølle". Tilmelding til aodmalcolm@gmail.com 


  Der er udsendes mail om arrangementet til alle medlemmer, så tjek mailboksen.


  Kom frisk og få en hyggelig tennisaften.

   

  Vinter træning

  junior & senior

  Der er i princippet fuldt booket til vintertræning i hallen. Hvis du har lyst til at deltage så kontakt vores cheftræner Johan Stampe på e-mail jst@tennis.dk eller telefon 31651862. Vi vil gøre hvad vi kan for at finde en plads til dig.

   

  Stander strygning og

  Stærk/Svag turnering

  Sommer sæsonen blev afsluttet med standerstrygning og en stærk/svag turnering d. 30/9. Ditte og Lillian havde sørget for et dejligt morgenbord med kaffe/te fra REMA1000. Efter tale af formanden og elegant strygning af stander udført af Henrik Hänschell gik 12 doubler i gang med turneringen. Hanne og Torben fik en flot 3. plads. På 2. pladsen kom Lisbeth og Mogens efter en tæt kamp med Christina og Jan som tog 1. pladsen. Efter turneringen blev der uddelt diplomer til 1., 2. og 3. pladsen, gavekort til opstrengning og bolde fra Ketchercentralen og sidst men ikke mindst god rødvin fra Trørød Vinhandel. 


  Mange tak til alle for en god sæsonafslutning. 


   

  Ladies Cup 21/8-23

  Mandag den 21. august blev der afholdt en vellykket Ladies' Cup. Lenie Tolstrup og Lilian Holm stod som arrangører af arrangementet. Alle spillede 3 kampe a 40 minutter.

   

  Lisbeth Hänchell vandt 1. pladsen, og 2. pladsen blev delt mellem Alice Olsen, Ditte Schmidt, Annette Kreiner og Lenie  Tolstrup. Efterfølgende var der en hyggelig frokost. Stor TAK til LENIE og LILIAN for initiativet.

   

  Lenie og Lilian meddeler, at arrangementet var en prøve, og at det vil blive gentaget til næste år, hvor alle klubbens kvinder vil blive inviteret. De første 16 tilmeldte vil kunne deltage.

    

  unsplash